GPU

Deep Learning, Artificial Intelligence – AI: Khi GPU lên tiếng

Về thông thuường, thường sức mạnh tính toán đi cùng với số lượng CPUs và số lượng core trên mỗi unit tính toán. Suốt thập niên 90, khi WinTel bắt đầu đánh chiếm thị trường DC cho mảng doanh nghiệp, hiệu suất của ứng dụng […]

View more