DỊCH VỤ CDN – WEB ACCELERATION

Bằng cách kết nối các điểm PoP (Point of Presense), End-user có thể tận hưởng dịch vụ CDN Web Acceleration với tốc độ nhanh hơn, độ tin cậy cao, và các kết nối ổn định hơn.

  • Cải thiện hiệu suất ngay tại lớp ứng dụng (Application layer).
  • Đảm bảo sử dụng tài nguyên Server hiệu quả.
  • Giảm tải cho các server tại site của khách hàng doanh nghiệp.
  • Cải thiện đáng kể hiệu suất của các APIs
  • Danh mục static bao gồm: hình ảnh, banner (các ads network), thumbnail/poster (dịch vụ media), data files (các dịch vụ games).

Được sử dụng bởi các công ty cung cấp dịch vụ online, đặc biệt là các báo online với lượng truy cập lớn với mục đích tăng tốc việc truy cập dịch vụ của end-user thông qua việc caching dữ liệu của Công ty khách hàng trên hạ tầng dịch vụ CDN Web Acceleration. Công ty chỉ cần khai báo account trên hệ thống dịch vụ CDN Web Acceleration và sẽ được cung cấp thông tin về static entrypoint để tích hợp vào hệ thống của Công ty mình.

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CDN 

Băng thông 1-5 TB 5TB – 10TB 10TB – 50TB 50TB -100TB 100TB -200TB
Đơn giá 1.400đ/GB 1.200đ/GB 850đ/GB 500đ/GB 450đ/GB