Tuyển dụng nhân viên SEO Executive
Thế Giới Số Offical

THẾ GIỚI SỐ Tuyển Dụng Nhân Viên Seo Executive

Công ty TNHH Dữ Liệu Trực Tuyến Thế Giới Số tuyển dụng: Vị trí: Nhân viên Seo Executive Số lượng: 02 1. Mô tả công việc: ✪ Lập kế hoạch và thực hiện đẩy các từ khóa lên top công cụ tìm kiếm. ✪ Thực

Read More »
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh
Thế Giới Số Offical

THẾ GIỚI SỐ Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh

Công ty TNHH Dữ Liệu Trực Tuyến Thế Giới Số tuyển dụng: Vị trí: Nhân viên Kinh doanh Số lượng: 05 1. Mô tả công việc: ✪ Tư vấn về sản phẩm, dịch vụ CNTT: DOMAIN, HOSTING, CLOUD, SERVER, EMAIL, THIẾT KẾ WEBSITE & DỊCH

Read More »
Tuyển dụng nhân viên sale admin
Thế Giới Số Offical

THẾ GIỚI SỐ Tuyển Dụng Nhân Viên Admin

Công ty TNHH Dữ Liệu Trực Tuyến Thế Giới Số tuyển dụng: Vị trí: Nhân viên ADMIN Số lượng: 03 1. Mô tả công việc: ✪ Hỗ trợ bộ phận Kinh doanh trong việc xử lý các giao dịch và dự án, bao gồm việc

Read More »
Tuyển dụng nhân viên support
Thế Giới Số Offical

THẾ GIỚI SỐ Tuyển Dụng Nhân Viên Support

Công ty TNHH Dữ Liệu Trực Tuyến Thế Giới Số tuyển dụng: Vị trí: Nhân viên SUPPORT Số lượng: 02 1. Mô tả công việc ✪ Hỗ trợ khách hàng 24/7 với thời gian ca trực 8 giờ/ca. ✪ Tiếp nhận các yêu cầu của

Read More »