VÒNG ĐỜI CỦA TÊN MIỀN VIỆT NAM .VN

Hình vẽ minh họa vòng đời của tên miền

 • Người sử dụng chỉ có thể đăng ký khi tên miền ở trạng thái tự do.
 • Tên miền phải được duy trì ngay khi đăng ký. Thời gian cho phép duy trì tối đa là 50 năm, tối thiểu là 1 năm.
 • Sau khi tên miền hết hạn, chủ thể có 20 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.
 • Trong vòng 1-3 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn được duy trì hoạt động bình thường.
 • Từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 20 sau khi hết hạn, tên miền bị tạm ngưng hoạt động.
 • Nếu không được tiếp tục gia hạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ tự động bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu để trở về trạng thái tự do.

VÒNG ĐỜI CỦA TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Vòng đời tên miền quốc tế: Mô tả các giai đoạn từ khi tên miền chưa đăng ký, đăng ký sử dụng, hết hạn, gia hạn, Redemption, pending delete đến khi thu hồi cho phép đăng ký mới. Cụ thể tên miên trải qua 7 giai đoạn sau dưới đây. Quý khách hãy tìm hiểu cùng chúng tôi nhé. 

 

 • Giai đoạn tên miền chưa đăng ký: Là giai đoạn tên miền chưa được ai đăng ký, Quý khách được phép đăng ký các tên miền mình mong muốn được sở hữu. Bất cứ cá nhân (hoặc tổ chức) nào cũng đều có thể đăng ký với điều kiện tên miền phải hợp lệ. Quý khách có thể đăng ký tên miền tại đây
 • Giai đoạn tên miền đang hoạt động: Giai đoạn này kéo dài từ tối đa 10 năm – tối thiểu 1 năm, trong giai đoạn này chủ thể được sử dụng làm tên website, e-mail, …. Nếu như tên miền còn hạn 8 năm, quý khách có thể gia hạn thêm 2 năm.  
 • Giai đoạn tên miền hết hạn:  Là giai đoạn  tên miền đã hết hạn ít nhất 1 ngày,  lý do là chủ  thể chưa gia hạn. Giai đoạn này tên miền ngưng hoạt động. 
 • Giai đoạn gia hạn: Sau khi hết hạn tên miền rơi vào khoảng thời gian chờ chủ thể gia hạn. Trong khoảng thời gian này tên miền không hoạt động được, điều đó có nghĩa là người dùng không thể sử dụng tên miền để truy cập vào website, email được liên kết với tên miền. Chủ thể cần gia hạn để tên miền khôi phục và chủ thể có 30 ngày để thực hiện gia hạn tránh mất tên miền. 
 • Giai đoạn thu hồi của tên miền quốc tế: Là giai đoạn tên miền hết hạn >30 ngày và đã chuyển sang trạng thái thu hồi. Giai đoạn này Quý khách không thể gia hạn, hay rơi tự do để quý khách đăng ký. Do đó, để khôi phục tên miền  ở thời điểm này quý khách sẽ phải trả thêm phí bằng với phí chuộc (chi phí khôi phục) + chi phí gia hạn tên miền tối thiểu 1 năm.

 • Giai đoạn Pending Delete (chờ hủy): Đây là giai đoạn cuối cùng của vòng đời tên miền Quốc tế. Tên miền không được phép gia hạn hay khôi phục, giai đoạn này chờ tên miền hủy sau đó đăng ký lại. Thời gian thông thường 5 ngày kể từ ngày chuyển sang trạng thái pending delete.

 • Giai đoạn cho phép đăng ký mới (released domain): Là giai đoạn tên miền chuyển sang trạng thái Available (có thể đăng ký) bất cứ ai cũng đăng ký được.