Số hiệuCơ quan ban hànhHình thức văn bảnNgày ban hànhTrích yếu nội dungChi tiết
14/2022/NĐ-CPChính phủNghị định 27/01/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Xem tiếp
21/2021/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tư 8/12/2021Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông “Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet”.Xem tiếp
40/2021/TT-BTCBộ Tài chínhThông tư 1/6/2021hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanhXem tiếp
16/2021/QĐ-TTgThủ tướng Chính PhủQuyết định30/3/2021Quy định về đấu giá, chuyển nhượng QSD kho số Viễn thông, tên miền Internet.Xem tiếp
15/2020/NĐ-CPChính phủNghị định3/2/2020Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.Xem tiếp
06/2019/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tư19/7/2019Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.Xem tiếp
27/2018/NĐ-CPChính phủNghị định1/3/2018Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạngXem tiếp
208/2016/TT-BTCBộ Tài chínhThông tư10/11/2016Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt NamXem tiếp
16/2016/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tư28/6/2016Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giáXem tiếp
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCNBộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Khoa học và Công nghệThông tư liên tịch8/6/2016Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệXem tiếp
24/2015/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tư18/8/2015Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên InternetXem tiếp
Công văn số 350/TCT-CSBộ Tài chínhCông văn2/2/2015Công văn hướng dẫn về thuế chuyển nhượngXem tiếp
Công văn số 784/TCT-TNCNBộ Tài chínhCông văn9/3/2017Công văn hướng dẫn về thuế chuyển nhượngXem tiếp
Công văn số 2446/TCT-TNCNBộ Tài chínhCông văn Công văn hướng dẫn về thuế chuyển nhượngXem tiếp
174/2013/NĐ-CPChính phủNghị định13/11/2013Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điệnXem tiếp
72/2013/NĐ-CPChính phủNghị định15/07/2013Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạngXem tiếp
Số 67/2006/ QH11Quốc hộiLuật29/06/2006Luật Công Nghệ Thông TinXem tiếp
 05/2011/TT-BTTTTBộ Thông tin và Truyền thôngThông tư28/01/2011Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thôngXem tiếp
4544/BTC-CSTBộ Tài chínhCông văn3/4/2007Hướng dẫn sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua đại lýXem tiếp