CÁC BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP

Bản khai đăng ký tên miền .VNTải về
Bản khai đăng ký tên miền quốc tếTải về
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VNTải về
Bản khai cập nhật thông tin tên miền .VNTải về
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VNTải về
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VNTải về
MẪU DÀNH CHO CÁ NHÂN
Bản khai đăng ký tên miền .VNTải về
Bản khai đăng ký tên miền quốc tếTải về
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VNTải về
Bản khai cập nhật thông tin tên miền .VNTải về
Đơn đề nghị thay đổi tên chủ thể tên miền .VNTải về
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VNTải về
MẪU DÀNH CHO CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN DƯỚI “.GOV.VN”, TÊN MIỀN GIỮ CHỖ
Bản khai đăng ký tên miền .VNTải về
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miềnTải về
Bản khai thay đổi thông tin tên miền .VNTải về
Đơn đề nghị hoàn trả tên miền .VNTải về
MẪU HỒ SƠ CHUYỂN NHƯỢNG TÊN MIỀN
Mẫu tổng hợp hồ sơ chuyển nhượng tên miềnTải về
Văn bản đề nghị chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền InternetTải về
Bản cam kết không thuộc đối tượng nộp thuế chuyển nhượngTải về
Bản cam kết hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định (cá nhân, tổ chức nước ngoài)Tải về
Văn bản đề nghị rút hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền ItnernetTải về
MẪU CHUYỂN ĐỔI NHÀ ĐĂNG KÝ
Chuyển từ nhà đăng ký khác về Thế Giới SốTải về
MẪU ĐĂNG KÝ BẢO VỆ TÊN MIỀN
Đơn đăng ký bảo vệ tên miềnTải về
Đơn đề nghị thay đổi thông tin tên miền bảo vệTải về
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIỮ CHỖ TÊN MIỀN
Đơn đề nghị giữ chỗ tên miềnTải về
BẢN CAM KẾT VÀ GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .VN
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền .NAME.VNTải về
Bản cam kết và giải trình về việc đăng ký tên miền báo chí, tạp chí, tin tứcTải về