Tuyển sales admin

THẾ GIỚI SỐ tuyển Sale Admin

THẾ GIỚI SỐ tuyển Sale Admin Lĩnh vực hoạt động: Domain,Hosting, VPS, Cloud, Thuê Máy Chủ Riêng, Chỗ Đặt Máy Chủ, Email doanh nghiệp, Giải Pháp Backup, CDN, SSL,… + Sale Admin: Số lượng 02 bạn. A. YÊU CẦU: Ngoại hình dễ nhìn, giọng nói […]

View more