THẾ GIỚI SỐ tuyển NHÂN VIÊN KINH DOANH

THẾ GIỚI SỐ tuyển nhân viên kinh doanh mảng CNTT Lĩnh vực hoạt động: Domain,Hosting, VPS, Cloud, Thuê Máy Chủ Riêng, Chỗ Đặt Máy Chủ, Email doanh nghiệp, Giải Pháp Backup, CDN, SSL,… Nhân Viên Kinh Doanh: Số lượng 03 bạn. Giới tính: Không yêu […]

View more

THẾ GIỚI SỐ tuyển NHÂN VIÊN SUPPORT

THẾ GIỚI SỐ tuyển NHÂN VIÊN SUPPORT Lĩnh vực hoạt động: Domain, Hosting, VPS, Cloud, Thuê Máy Chủ Riêng, Chỗ Đặt Máy Chủ, Email doanh nghiệp, CDN, SSL,… Số lượng: 02 bạn. » Ưu tiên sinh viên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ […]

View more