HẠ TẦNG SIÊU HỘI TỤ LÀ GÌ

HYPER CONVERGED INFRASTRUCTURE – HẠ TẦNG SIÊU HỘI TỤ LÀ GÌ ?

Siêu hội tụ (Hyper-convergence) là một hạ tầng với kiến trúc hệ thống lấy software làm trung tâm, được tích hợp chặt chẽ vào trong các Compute node, hệ thống lưu trữ (Storage), Networking, tài nguyên ảo hoá và các công nghệ khác. Tất cả […]

View more